Povijest saveza

16. X. 1983. OSNIVAČKA SKUPŠTINA ZAGONETAČKOG SAVEZA HRVATSKE

Osnivači: ZD “Čvor” Bjelovar, EK “Božidar Vranicki” Split, EU “Zagreb” Zagreb i ZD Vinkovci.

Delegati u Predsjedništvo ZSH: Željko Bilankov i Ivica Radovniković (EK “Božidar Vranicki), Slavko Peleh i Ljubislav Drakulić (ZD “Čvor”), Refik Husedžinović i Ranko Skopal (EU Zagreb), Zlata Itlinger i Zdenko Svoren (ZD Vinkovci).

Na prvoj sjednici Predsjedništva ZSH za predsjedavajućeg na godinu dana izabran je Slavko Peleh (ZD “Čvor”). Za tajnika je imenovan Stjepan Horvat (ZD “Čvor”).

Delegati u Samoupravnoj kontroli ZSH: Mirko Čikić (EU “Zagreb”), Mladen Gatalica (ZD “Čvor”) i Manda Uzunić (ZD Vinkovci).

 

29. X. 1983. Podnešen zahtjev za registraciju ZSH

Republičkom sekretarijatu za unutarnje posllove Hrvatske podnešen je zahtjev za registraciju Zagonetačkog saveza Hrvatske. Zahtjevu su priloženi:

1. Odluka o osnivanju Zagonetačkog saveza Hrvatske donešena na Osnivačkoj skupšitini,

2. Zapisnik s Osnivačke skupštine ZSH,

3. Statut Zagonetačkog saveza Hrvatske,

4. Popis klubova osnivača ZSH registriranih na području SR Hrvatske,

5. Popis delegata klubova osnivača u Predsjedništvo i Samoupravnu kontrolu,

6. Izvode iz zapisnika klubova osnivača pri donošenju odluka za pristupanje, odnosno osnivanje ZSH,

7. Rješenj o upisima u registar klubova osnivača.

 

14. IV. 1984. PONOVLJENA OSNIVAČKA SKUPŠTINA ZAGONETAČKOG SAVEZA HRVATSKE

Nazočni (33): Đurđica Asić, Stjepan Bakšaj, Drago Batinić, Ivan Berek, Edgar Blažičević, Josip Bobinac, Josip Butina, Krešimir Cerovac, Ljubislav Drakulić, Mladen Gatalica, Stjepan Horvat, Petar Ivegeš, Željko Jandragić, Branko Junek, Marijan Jurčec, Mario Kinel, Franjo Marcijuš, Milan Miščević, Stjepan Orešić, Tomislav Pejić, Slavko Peleh, Milan Pušec, Radoš Pušonjić. Ivica Radovniković, Tomislav Rebrović, Josip Ričko, Ranko Skopal, Stanko Šarac, Stjepan Tumpić, Zvonimir Turek, Franjo Tušek, Franciska Vejin, Stjepan Zrinski.

Zagreb, Dom JNA, Velika dvorana u 11 sati.

Ovo je bila ponovljena Osnivačka skupština “jer pokušaj registracije kod RSUP-a koji nije prošao zbog toga što su u sastav ZSH kao osnivači ušli i klubovi registrirani kao društvene organizacije i klubovi registrirani kao udruženja građana”.

Klubovi osnivači (udruženja građana) su: ZD “Čvor” Bjelovar, EU “Zagreb” Zagreb i EK “Božidar Vranicki” Split.

Kao promatrač Osnivačkoj skupštini prisutan je i delegat ZD “Goran” iz Kutine čija je registracija u tijeku, pa je to razlogom što ovaj klub ne može biti direktan klub-osnivač.

Dnevni red:

  1. Otvaranje Osnivačke skupštine (Slavko Peleh).

  2. Izbor radnih tijela:

Radno predsjedništvo: Slavko Peleh, Ivica Radovniković i Ranko Skopal.

Verifikacijska komisija: Ljubislav Drakulić, Drago Batinić i Edgar Blažičević.

Zapisničar: Radoš Pušonjić.

Ovjerovitelji zapisnika: Željko Jandragić i Tomislav Pejić.

  1. Izvještaj o radu Inicijativnog odbora (Peleh): Inicijativni odbor za formiranje Zagonetačkog saveza Hrvatske formiran je na “Enigmatskom vlaku 1983.” 26. III. 1983. godine u Splitu. U njegov sastav ušli su prredstavnici svih registriranih udruženja, društava i klubova čija je djelatnost na području Hrvatske. Odbor je održao više sastanaka i 15. svibnja dostavljen je svim zainteresiranim prijedlog Statuta ZSH na raspravu. U Bjelovaru je 16. listopada 1983. održana Osnivačka skupština. Dokumenti sa skupštine dostavljeni su u RSUP Hrvatske na ovjeru, međutim nakon četiri mjeseca ustanovljeno je da postoje primjedbe na osnivače koje se odnose uglavnom na to da članovi saveza ne mogu biti građanskopravne i društvenopravne osobem, pa se mora održati nova skupština gdje će osnivači biti jednakoobrazno formirani i registrirani. To je razlog ponavljanja Osnivačke skupštine. Drugi akti su bili u redu.

  2. Pročitana je konačna verzija Statuta ZSH i jednoglasno prihvaćena.

  3. Izabrana su tijela ZSH:

Predsjedništvo: Željko Bilankov, Ljubislav Drakulić, Refik Husedžinović, Slavko Peleh, Ivica Radovniković, Ranko Skopal.

Samoupravna kontrola: Mirko Babić, Mirko Čikić, Petar Ivegeš.

Tajnik: Stjepan Horvat.

Predsjednik: Slavko Peleh.

    6. Usvojen je Program rada za 1984. godinu.

 

Područje rada / Mi volimo ...

Chart

  • Križaljake
  • Skandinavke
  • Osmosmjerke
  • Sudoku
  • Logika

Login